Instruktionsfilmer - Cigarr

Om cigarrens aromer & smaker.

Vill du veta mer om vilka smaker och aromer man hittar i en cigarr?

Om cigarrens anatomi.

Vad är en cigarr och hur är den uppbyggd? 

Att förvara sina cigarrer.

Hur förvarar man sina cigarrer på bästa sätt? Vad är en humidor och hur fungerar den?

Att snoppa sin cigarr.

Hur snoppar man sin cigarr och vad finns det för olika snoppare?

Att tända sin cigarr.

Hur tänder man sin cigarr och vad finns det för typer av tändare?